Het akkerbouwbedrijf Nieuw-Midhuizen - vervolg

Suikerbieten: Suikerbieten is ook een belangrijke teelt op ons bedrijf. De bieten worden eind maart/begin april gezaaid.
Na 2/3 weken komen de kleine bietenplantjes boven de grond om tot oktober/november tot volwaardige suikerbiet uit te groeien. Het Loonbedrijf Geertsema rooit voor ons de bieten. Zij hebben bietenrooimachine's met een enorme capaciteit. De gerooide bieten worden met vrachtauto's naar de Suikerfabriek in de stad Groningen gebracht om daar verwerkt te worden tot kristalsuiker.
Terug naar vorige pagina 

De geschiedenis van het bedrijf